Halı Zemin Kaplama

Kullanılan yüzü tekstil materyalinden meydana gelen ve genelinde döşemenin kaplanması amacıyla kullanılan malzemedir. Tekstil döşeme kaplamalarının en çok tercih edileni halılardır.

Halılar, TS 5627’de yapılanma göre iki grupta sınıflandırılmıştır:

 1.  Yüzeyi havlı dokunmuş halı.
 2. Yüzey havsız halı.

Halı Zemin Kaplama ÖZELLİKLERİ

Bunun dışında daha genel olarak el işi halılar ve makina halıları diye de sınıflandırılmaktadır. Zamanımızda makina halıları daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Makina halılarının kullanım alanları, konutlar dışında, oteller, restoranlar, ofisler vb. toplu yaşam alanlarıdır. El işi halılar ise daha çok konutlarda kullanılmaktadır. Makina halıları çoğunlukla 4 m genişlikte ve kesintisiz bant halinde üretildiği için, herhangi büyüklükteki bir zemine, ek yerleri belli olmayacak bir biçim de dikilerek ya da ek yerlerinin altları döşemeye yapıştırılarak uygulanabilir. Bu halılar düz veya istenen desende saf yün, polyester, polietil ya da yün karıştırılmış polyester olarak üretilmektedir. Hav yüksekliği (halının lif kısmının yüksekliği) 8-13 mm olabilmekte ve alt yüzleri jüt kanaviçe, köpük, kauçuk ya da jüt kanaviçe altına polimer emülsiyon sürülerek oluşturulmaktadır.

Halı kaplamaların altı kauçuk tabanlı olanları, özellikle darbe sesi üretmediği için darbe sesi istenmeyen yerlerde kullanılır. Bütünüyle polyester ya da benzer şekilde yapay elyafla üretilmiş olanlar statik elektriği halı altındaki döşeme altlığına geçirmediği için üstünde dolaşanlarda statik elektrik birikimine neden olmaktadır. Çoğunlukla bu tür halıların temizlenmelerinde ki güçlüğün, hav yüksekliğinin artmasıyla artığı bilinmeli ve hijyenin önem kazandığı mahallerde kullanılmasının sakıncalı olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

Makine halıları uzun tüylü (havlı) ve kısa tüylü (havlı) olarak iki tipte üretilmektedir. Uzun tüylü halılar daha dayanıklıdır. Bu yüzde bu halılar konutlardan ziyade, daha çok insanın yaşamış olduğu mekanlarda kullanılır. Halıların uzun süre kullanılması için birtakım etkenlerden korunması gerekmektedir. Kirlenme, elyaf dökülmesi, tüy yatması, lekelenme, sigara yanıkları halının görünümünü yitirmesindeki başlıca etkenlerdir.


HALI ZEMİN KAPLAMA MALZEMELERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

 1. Halıların akustik yalıtımı yüksektir. Darbe ve konuşma sesini absorbe ederek yankılanmayı engeller.
 2. Üstüne basıldığında, yüksek yaylanma özelliğinden konfor hissi verir.
 3. Halıların yanmaya karşı dirençli olması ve yanık izi bırakmaması istenir. Yün haklar, içerdiği yün elyaftan dolayı doğal olarak sigara yanıklarına karşı dirençlidir.
 4. Halıda, sürtünmeden ötürü oluşan statik elektriklenmenin düşük olması gerekmektedir.
 5. Üstüne konulan ağır eşyalar kaldırıldığında, eşya izlerinin kısa sürede kaybolması istenir.
 6. Yürüme kolaylığı sağlar. Bir halı üstünde yürüyen bir kişi tarafından hissedilen, halının üzerinde yürünürken olmuş olan kinetik enerjiyi azaltma özelliğidir.
 7. Işık, su, temizleme reaktifleri gibi muhtelif etkenlere karşı rengini muhafaza etme özelliğine sahip olmalıdır.

Öteki döşeme kaplamaları gibi, halı seçiminde de dikkat edilecek hususların başında seçilecek ürünün kullanım amacına uygunluğu gelmektedir. Bugün yapı teknolojisindeki ilerlemeler sonucunda ev ve iş yeri gibi farklı kullanım amaçlarına uygun yeterlilikte, farklı kalite ve renklerde çok değişik halılar üretilmektedir.


HALI KAPLAMASI Ne şekilde YAPILIR
Halılar çeşitli şekillerde yere monte edilir. TS 5627’de bunun için dört yöntem açıklanmıştır:

 1. Germe metodu ile döşeme
 2. Tamamen yapıştırma ile döşeme
 3. Kısmi olarak yapıştırma ile döşeme
 4. Serbest döşeme

Halıların uygulanacağı yüzeyin kuru, düzgün, çatlaksız ve tozsuz olması gerekir. Her tür şap, düzgün yüzeyli betonarme döşeme ve karo kaplamalar bu halılara altlık olabilir. Yürümede daha fazla esneklik sağlamak, ısı ve ses yalıtımını artırmak için bu tür halıların altına keçe serilmesi tavsiye olunur.

Bir halının normal kullanım ömrü boyunca yeni gibi kalmasını sağlamanın dört önemli şartı bulunmaktadır :

 1. Uygun halı kalitesinin doğru seçimi.
 2. Halının usulüne uygun bir şekilde döşenmesinin sağlanması.
 3. Kirlenmenin imkan ölçüsünde önlenmesi.

Düzenli ve uygun bir temizleme yönteminin seçilmesi.