AHŞAP / PARKE UYGULAMALARI

Ahşap parkeler, yüzeyleri düzgün, kalınlığı homojen, yan ve baş yüzeylerde birbirleri ile birleştirilmesini sağlayacak biçim de lamba ve zıvana açılmış olan prizma şeklinde zemin kaplama malzemesidir.

 

Ahşap parke, TS 73’e göre kalınlıkları %2’lik bir toleransla 17 ve 22 mm’dir. Genişlikleri, 5 mm’lik farkla 30-100 mm içerisinde değişir; uzunlukları 50’şer mm farkla 200-1000 mm arasındadır. Ahşap parkeler görünüş özelliklerine göre 1.derslik, 2.derslik ve 3.derslik olarak üç gruba ayrılırlar.

Her parkede olduğu özellikle ahşap parkenin döşenmesinde de çok dikkatli ve detayına uygun uygulama yapılması gereklidir. Bu işlemler, zemin hazırlığından itibaren, parkenin sistrelenip cila işleminin bitmesine kadar olan aşamalardır. Yanlış hazırlanmış bir zemin parkeden beklenen performansları göstermesini engelleyecektir. Uygulamanın yanlış olmasından dolayı zamanla kabarma, açılma gibi istenmeyen durumlarla karşılaşılabilir.

Ahşap parke, kör döşemeye ve doğrudan doğruya kadronlara çakılarak veya şap üstüne yapıştırılarak döşenir. Parkelerin, özellikle şap üstüne yapıştırılmadan evvel zeminin çok iyi hazırlanması gerekir. Bunlar kısaca;

 • Şap; düzgün, sert, temiz ve kuru olmalıdır.
 • Şapın sertliğini görmek için, sivri uçlu bir metal ile çizerek derin bir çizginin oluşmamasına dikkat edilmelidir.
 • Şap; mevsime göre 21-45 gün bekletilmelidir.
 • Şap kalınlığı 2.5-3 cm olmalıdır.
 • Parke döşenecek mekanın alçı, sıva ve her türlü pislikten arındırılması gerekir.
 • Döşemede kesinlikle içinde su ihtiva eden yapıştırıcı kullanılmamalıdır.
 • Eski parkenin üzerine uygulama yapılacaksa, eski parkenin cilası kazındıktan sonra yapılmalıdır.
 • Özellikle nemli bölgelerde, parkenin ortam rutubetine uyum sağlaması için en az 10-15 gün önceden döşenecek olduğu mekana getirilip kolilerin ağzı açılmalıdır.
 • Parke döşeme kaplamalarının ek yerlerinin açılmaması için nem yüzdesinin %8-14 arasında olması gerekir. Ancak çok kuru ortamlarda bu alt sınıra uyulmalıdır.

Parkeler zemine beyaz tutkalla yapıştırılır. Bir başka yöntem ise, zemin parke zifti ile astarlanır, astarlanan zemin kuruduktan sonra ahşap parkeler kaynayan parke ziftine bastırılarak döşenir. Daha sonra döşenmiş parkeler sistre motoru ile kum zımparalarla işlem görür. Sistre uygulandıktan sonra bir kat astar atılarak bir kat cila uygulanır. Kuruyan cila üzerine cila macunu yapılır. Ahşap parkelerde döşeme sonrası sistre ve cila ile ortaya çıkan renk farkı problemi görülmektedir. Ahşap parkelerin bir diğer uygulanma biçimi de, kadronlar üstüne kör döşemeye ve doğrudan kadrona çakılmasıyla yerine tesbit edilir. Yapıştırma sisteminde olmuş olan kabarmalar, açılma gibi istenmeyen durumlar, kadronlu uygulamada daha az görülür.

Ancak bu tip uygulama daha pahalı ve işçiliği daha uzun ve zordur. Ahşap parke konstrüksiyonu 5/5 cm boyutlarında ahşap kadronların üzerine çakılan ahşap bir kaplama ile başlamaktadır. Yapım tamamlandıktan sonra üstüne başka malzemeler geldiği için görülemeyen birtakım yapı çalışanları gibi bir katmana da “kör döşeme” ismi da verilir. Kör döşemenin işlevi, üstüne döşenecek daha ufak boyutlu ahşap parkelerin çakılabilmesini ve istenildiği motifte uygulanabilmesini sağlamaktır. Ahşap kadronların araları, üstüne çakılacak kaplama tahtalarının uzunluklarına göre 50-60 cm. arasında değişir. Kaplamaların fazla konsol çalışmaması için kadronlar duvarlara yakın, fakat temas etmeyecek biçim de başlatılmalıdır.


AHŞAP MOZAİK PARKE

Roma mozaiği gibi, atölyede, kareler meydana getirecek şekilde bir kağıda yapıştırılan 1 cm kalınlığında, 2×10 cm’ lik ahşap parçalardan ibaret döşeme kaplamasıdır. Mozaik parkelerin, ahşap parkeler gibi zıvana ve lambaları yoktur, yani birbirine geçmeli değildir. Mozaik parkelerin ahşap parkelere göre kalınlıkları daha az olduğundan daha az dayanıklıdır.

Mozaik parke uygulaması genel olarak iki türlüdür. İlk uygulama biçiminde kağıda veya fileye yapıştırılmış mozaik parkeler, yüzeyi çelik mala perdahlı bir çimento aldık üzerine bitümle yapıştırılır. Daha sonra kağıt çıkarılarak yüzeyin verniklenmesi, cilalanması gibi işlemlerle uygulama tamamlanır. Fileye yapıştırılmış olanlarda file altta kalacağı için üst yüzey verniklenmiş olarak piyasaya sürülür.

Bir öteki uygulama biçimi; daha çok darbe sesini geçirmemek amacı ile dış ülkelerde uygulanmaktadır. Bu amaç ile 8 mm kalınlıkta delikli yumuşak ahşap lif levha seçilir. Üzerine 2 cm kalınlıkta sıcak asfalt şapı dökülür ve standart bir yapıştırıcıyla mozaik parkeler kağıtlı yüz üste gelecek biçim de yapıştırdın Zımpara, cila, parlatma gibi yüzey işlemlerinin yapılmasından sonra işlem tamamlanır. Mozaik parke döşeme kaplamalarının belirli aralıklarla cilası yenilenmelidir. Özellikle sudan korunmalıdır.

TS 3482’e göre ahşap mozaik parkeler görünüş özellikleri (üst yüzeyde) bakımından 1.sınıf (Ekstra), 2.sınıf (Ekonomik) ve 3.sınıf (Endüstriyel) olmak üzere üç grupta sınıflandırılmıştır.


AHŞAP LAMİNE PARKE

Tam otomatik kurutma fırınlarında kullanım rutubetine uygun olarak kurutulmuş üç kat ahşap malzemenin birbirine dik açı oluşturacak şekilde lamine edilmesiyle yapılmaktadır. Böylece ahşabın en büyük problemi olan su ve rutubetten etkilenmesi en aza indirilmiş olur.

Son yıllarda, parke yapımında kullanılan önemli ağaçlardan daha çok yaralanmak ve lamine yapılan sebebi ile ağacın çalışmasını en aza indirmek amacı ile toplam olarak kalınlığı 14 mm olan lamine parkeler üretilmeye başlanmıştır. Aşınma tabakasını oluşturan kıymetli ağacın kalınlığı 3.5-4 mm olan bu parkeler lamba-zıvanalı ve değişik genişlikte üretilmektedir. Alt tabakaları genelde beyaz çam türü ve nispeten ucuz ağaçlardan yapılmaktadır. Parkeler, orta tabakasının lifleri parkenin genişliği yönünde olmak üzere, toplam olarak üç tabakadan oluşmaktadır. Zıvana kalınlığını oluşturan orta tabakanın kalınlığı 7.5 mm’dir. Orta tabaka ve ona dik istikamette olan alt tabakada yine malzemenin eni doğrultusunda parçalardan oluşmaktadır. Yüzey işlemleri bitmiş olarak piyasaya sunulan bu kaplamalar, özel yapıştırıcıyla çok düzgün yüzeyli bir çimento şap üzerine yapıştırılır. Ahşap lamine parkeler çizilmeye dayanıklı, sağlığa zararlı katkı maddesi içermeyen ultraviyole cila ile 6 kat cilalanır, bu sebep ile parke ömrü daha uzun olmaktadır. Diğer yandan toz, duman ve bakteri barındırmaz. Bu tip parkeler daha çok 95, 125, 155, 195 mm eninde; 80, 120, 160, 240 cm boyunda üretilmektedir.


AHŞAP LAMİNAT PARKE

Laminat parkeler her iki yüzü melamin emdirilmiş ahşap desenli kağıt kaplı, ortası MDF’den (middle density fibreboard) oluşan, laminat diye isimlendirilen 8 mm kalınlık, 195 mm en ve 2-3 m boyda lamba-zıvanalı parkelerdir. MDF yüzeyi, laminat ve doğal ahşap kaplı parkedir.

 • Laminat parke dört değişik tabakadan meydana gelmiş kompozit bir malzemedir. En üst tabakadan başlayarak:
 • ahşap parke fiyatları istanbul Üst Koruyucu Kaplama : Aşınmaya, çizilmeye ve darbelere dayanıklı tabakadır.
 • ahşap parke kaplama Dekoratif Tabaka : Çeşitli desen ve renklerde melamin emdirilmiş özel kağıt tabakadır.
 • ahşap parke m2 fiyatları Sert Ahşap Lif Levha : Suya ve neme dayanıklı MDF ahşap liflerinden imal edilir ve bu liflerin çok özel tutkallarla yüksek basınç ve yoğunlukta sıkıştırılmasıyla elde edilen taşıyıcı ana gövdedir.
 • ahşap parke metrekare fiyatı Alt Yüzey Kaplama : Laminat parkenin dengeli, düz ve formunda kalmasını sağlayan rutubete dayanıklı, koruyucu özel melamin kaplamadır.